NCC on Suomen suurimpia rakennusalan yrityksiä

NCC on Suomen suurimpia rakennusalan yrityksiä ja työllistää Suomessa yli 2500 henkilöä. NCC:n liiketoiminta-alueita ovat talonrakentaminen ja infrarakentaminen, asumisen kehittäminen, kiinteistöjen kehittäminen sekä tie- ja maanrakentaminen ja tienhoito. Optiplan on konserniin kuuluva täyden palvelun suunnittelutoimisto.

Kustannusmaamerkki Ossi-Matti
Kuva: Juha Rahkonen

Eri liiketoiminta-alueet tarjoavat rakentamisen ammattilaisille monipuolisia ja huikeita mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen. Ossi-Matti Lahtinen on työskennellyt NCC:llä opiskelujen alkuajoista lähtien. ”NCC on tarjonnut paljon erilaisia mahdollisuuksia nähdä alaa eri suunnista, oppia ja kehittyä. Olen saanut kokea, että NCC:llä arvostetaan nuoria, alalla vielä ensi askeleitaan ottavia. Heitä tuetaan, opetetaan ja autetaan kasvamaan alan huippuosaajiksi. Olen ollut NCC:llä töissä jo reilut kuusi vuotta. Omaan polkuuni on mahtunut monenlaisia työtehtäviä. Tulin taloon harjoittelijaksi vuonna 2005. Haalari-, työnjohto- ja työmaainsinööriharjoittelujen kautta pääsin kesäharjoitteluun Pietariin. Minulle tarjoutui myös mahdollisuus tehdä diplomityöni NCC:lle. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt NCC:n Asumisen kehitysyksikössä kehitysinsinöörinä.”


”NCC:llä opiskeluaikana työskennellessäni minulle korostettiin, että koulu on tärkein työ, se missä luon perustuksia osaamiselle. Työ toki opetti myös, mutta työ ei saanut olla opiskelujen etenemisen este. Kouluttautumista ja tutkintoa arvostetaan. NCC:llä kehittymistäni on tuettu edelleen. Erilaisia koulutuksia järjestetään paljon ja niihin osallistumiseen kannustetaan. Kaksi kertaa vuodessa pidettävä kehityskeskustelu on hyvä paikka pysähtyä miettimään osaamista ja sen kehittämistä”.


NCC:llä työskentelyä ohjaavat vahva onnistumisen halu, vastuullisuus ja viihtyisä ilmapiiri. Henkilöstön työn ja vapaa-ajan terveellistä tasapainoa arvostetaan ja yritystasolla työskennellään aktiivisesti sen saavuttamiseksi. ”NCC:llä työntekijätyytyväisyys on korkealla tasolla ja tämä näkyy muun muassa siinä, että työkavereiden kanssa viihtyy ihan oikeasti. Hyvässä porukassa asiat kun asiat hoituvat.”

”NCC tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia vapaa-ajalle esimerkiksi laajojen liikuntapalveluiden avulla. NCC-talossa Mannerheimintiellä on hulppeat liikuntatilat henkilöstölle ja viikoittain pyörii useita erilaisia jumppia. Mahdollisuuksia täydentää lähes 20 lajin kerhotoiminta, jota yritys tukee.”

NCC rakentaa vuosittain mm. tuhansia asuntoja, liikekeskuksia, toimitiloja, teitä, kouluja ja päiväkoteja. Jatkuvaan kehitykseen panostetaan kaikessa toiminnassa. Työmme jäljet näkyvät kaupunkikuvassa ja maanteillä pitkään. NCC:läiset ovat tyytyväisiä ja työstään ylpeitä!

Kustannusmaamerkki NCC 2011
Tule tutustumaan www.ncc.fi/opiskelijat

Palaa otsikoihin